Başvuru Koşulları

Proje kapsamında 20 katılımcıya eğitim verilmesi planlanmaktadır. Öncelikle biyoloji bölümlerinin botanik anabilim dallarında eğitim gören lisansüstü öğrencilere yer verilecektir.

Yeterli sayıda lisansüstü başvurusunun olmaması durumunda Biyoloji Bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarından öğrencilerde projeye kabul edilecektir.

Eğitime gelecek katılımcıların yanlarında diseksiyon ve kesit almak işlemlerinde kullanmak üzere üzere ince uçlu pens, spatül ve lup getirmeleri gerekmektedir. Bazı ders notları ve kaynaklar online olarak kullanılacağından dolayı katılımcıların bilgisayarları ile gelmeleri tavsiye edilir.

Katılımcılar eğitimin yapılacağı yer olan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ne kendi imkanları ile geleceklerdir. Eğitim süresince konaklama, iaşe, arazi transferi, kırtasiye vb giderler proje bütçesinden karşılanacaktır.

Başvuru formu için tıklayınız.