Program

1.Gün

09:00 – 09:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Karayosunlarının Tanıtımı
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Adnan Erdağ
DERS KONUSU: Karayosunlarının biyolojik tanımı, evrimsel kökeni, Türkiye’deki ve Dünya’daki genel durumu
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bu ders kapsamında Karayosunları’nın biyolojik özellikleri ve evrimsel kökeni ile bilgiler verilerek diğer bitki grupları ile olan ilişkilerinden bahsedilecektir. Dünya genelinde ve Türkiye’de karayosunlarının çeşitliliği ve dağılımı hakkında bilgiler verilip örneklerle açıklanacaktır.
10:00 -10:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Karayosunlarının Temel Özellikleri
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Mesut Kırmacı
DERS KONUSU: Yapraklı Karayosunları, Ciğerotları ve Boynuzlu otların benzer ve birbirinden ayrılan özellikleri
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Yapraklı Karayosunları, Ciğerotları ve Boynuzlu otların benzer ve birbirinden ayrılan özellikleriyle ilgili bilgiler verilecektir. Bu üç grubun kökenleri, üreme yapıları, yaşadıkları ortamlar, genel morfolojik özellikleri ve doğadaki ekolojik rolleri anlatılacaktır.
11:00 -11:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Karayosunlarının Ekolojileri
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Tülay Ezer
DERS KONUSU: Karayosunlarınının ekolojik rolü, yaşam alanları ve ekolojik ilişkileri,  
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bu ders kapsamında Karayosunlarının ekolojik önemleri, ekosistemdeki rolleri, bulundukları habitatlar (ormanlar, nemli bölgeler, kayalık alanlar…) ve adaptasyon mekanizmaları anlatılacaktır. Karayosunlarının diğer organizmalarla etkileşimleri ve coğrafi dağılımlarıyla ilgili bilgiler verilecektir.
12:00 -12:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Karayosunlarının Kullanım Alanları
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Öğr. Gör. Dr. Gözde Aslan
DERS KONUSU: Karayosunlarının tıbbi, ekolojik, kültürel ve endüstriyel kullanımları, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının önemi
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Karayosunlarının geleneksel tıpta ve modern tıpta kullanımları, ilaç endüstrisindeki rolü, ekosistemdeki diğer organizmalarla olan ilişkileri, erozyonu önlemede ve nem dengesini sağlamadaki rolleri ele alınacaktır. Bahçecilik, süs bitkisi ve peyzaj düzenlemelerindeki kullanımları, endüstriyel olarak kullanımları ve sürdürülebilir kullanımları anlatılacaktır. Aşırı toplama ve habitat tahribatı sonuçlarına dikkat çekilerek doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin önemi hakkında tartışılacaktır.
Öğle Arası
14:00 -14:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Yapraklı Karayosunlarının Morfolojisi ve Anatomisi
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Mesut Kırmacı
DERS KONUSU: Yapraklı karayosunlarının temel morfolojik özellikleri ve anatomik yapıları
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Yapraklı karayosunlarının temel morfolojik özellikleri hakkında bilgiler verilecektir. Farklı morfolojik karakterlerinin (yaprak, sporofit, gövde…)  çeşitli tipleri ve yapıları incelenecektir. Hücresel yapıları ve dokuları ayrıntılı olarak ele alınacak, sporofit ve gametofit nesillerin özellikleri karşılaştırılarak, yaşam döngüleri ve evrimleri tartışılacaktır.
15:00 -15:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Yapraklı Karayosunlarının Diseksiyon İşlemleri
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Adnan Erdağ
DERS KONUSU: Yapraklı karayosunlarının diseksiyon işlemi, morfolojik ve anatomik yapılarının mikroskop altında incelenmesi
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Katılımcılara Yapraklı Karayosunu örnekleri verilerek diseksiyon işleminin nasıl yapıldığı gösterilecektir. Yapraklı Karayosunlarının teşhiş edilmesindeki önemli morfolojik ve anatomik karakterler üzerinde durularak mikroskop altında inceleme yapılacaktır.
 
16:00 -16:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Yapraklı Karayosunlarının Diseksiyon İşlemleri
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Öğr. Gör. Dr. Gözde Aslan
DERS KONUSU: Yapraklı karayosunlarının diseksiyon işlemi, morfolojik ve anatomik yapılarının mikroskop altında incelenmesi
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Katılımcılara Yapraklı Karayosunu örnekleri verilerek diseksiyon işleminin nasıl yapıldığı gösterilecektir. Yapraklı Karayosunlarının teşhiş edilmesindeki önemli morfolojik ve anatomik karakterler üzerinde durularak mikroskop altında inceleme yapılacaktır.
 
17:00 -17:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Yapraklı Karayosunlarının Diseksiyon İşlemleri
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Tülay Ezer
DERS KONUSU: Yapraklı karayosunlarının diseksiyon işlemi, morfolojik ve anatomik yapılarının mikroskop altında incelenmesi
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Katılımcılara Yapraklı Karayosunu örnekleri verilerek diseksiyon işleminin nasıl yapıldığı gösterilecektir. Yapraklı Karayosunlarının teşhiş edilmesindeki önemli morfolojik ve anatomik karakterler üzerinde durularak mikroskop altında inceleme yapılacaktır.
 
18:00 -18:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Yapraklı Karayosunlarının Diseksiyon İşlemleri
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Mithat Evrim Demir
DERS KONUSU: Yapraklı karayosunlarının diseksiyon işlemi, morfolojik ve anatomik yapılarının mikroskop altında incelenmesi
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Katılımcılara Yapraklı Karayosunu örnekleri verilerek diseksiyon işleminin nasıl yapıldığı gösterilecektir. Yapraklı Karayosunlarının teşhiş edilmesindeki önemli morfolojik ve anatomik karakterler üzerinde durularak mikroskop altında inceleme yapılacaktır.
 
Toplam Ders Sayısı: 9

2.Gün

09:00 – 09:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Arazi Çalışmalarında Dikkat edilmesi Gereken Hususlar
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Mesut Kırmacı
DERS KONUSU: Arazide dikkat edilmesi gereken genel hususlar, Karayosunlarının doğada gözlenmesi, tanınması ve toplanması
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Katılımcılara arazide güvenli çalışmanın yolları ve yapılacak arazi şartlarına uygun hazırlıkların yapılması hakkında genel bilgiler verilecektir. Karayosunları ile ilgili olarak önemli gözlem özellikleri (renk, yaprak yapısı, büyüme ortamı…), Karayosunlarını toplama işlemi ve  laboratuvar ortamına götürürken dikkat edilecek hususlar anlatılacaktır.
10:00 -10:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Karayosunlarının Herbaryumu
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Ersin Karabacak
DERS KONUSU: Herbaryumlar ve önemleri, Karayosunlarının herbaryumu, toplama, kurutma ve herbaryum oluşturma süreçleri
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Katılımcılara Herbaryumlar ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra Karayosunlarını presleme, kurutma ve kayıt alma işlemlerinde kullanılan malzemeler anlatılacaktır. Karayosunlarının herbaryum yapılma aşamaları örnekler gösterilerek açıklanacaktır.
11:00 -11:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Boynuzlu otların ve Ciğerotlarının Morfolojisi ve Anatomisi
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Hatice Özenoğlu
DERS KONUSU: Boynuzlu otların ve ciğerotlarının temel morfolojik özellikleri ve anatomik yapıları
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Boynuzlu otların ve ciğerotlarının temel morfolojik özellikleri hakkında bilgiler verilecektir. Farklı morfolojik karakterlerinin (yaprak, sporofit, gövde…)  çeşitli tipleri ve yapıları incelenecektir. Hücresel yapıları ve dokuları ayrıntılı olarak ele alınacak, sporofit ve gametofit nesillerin özellikleri karşılaştırılarak, yaşam döngüleri ve evrimleri anlatıcaktır.  
12:00 -12:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Boynuzlu otların ve Ciğerotlarının Diseksiyon İşlemleri
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Hatice Özenoğlu
DERS KONUSU: Boynuzlu otların ve ciğerotlarının diseksiyon işlemi, morfolojik ve anatomik yapılarının mikroskop altında incelenmesi
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Katılımcılara boynuzlu ot ve ciğerotu örnekleri verilerek diseksiyon işleminin nasıl yapıldığı gösterilecektir. Bu iki grubun teşhiş edilmesindeki önemli morfolojik ve anatomik karakterler üzerinde durularak mikroskop altında inceleme yapılacaktır.
Öğle Arası
14:00 -14:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Arazi Çalışması (Bafa Gölü ve Çevresi)
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Ersin Karabacak
DERS KONUSU: Bafa gölü ve çevresinin ekolojik ve biyolojik önemi, Karayosunlarının ekolojik rolleri
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bafa Gölü ekosistemi ve göle özgü bitki türleri anlatılacaktır. Karayosunlarının ekolojik rolleri vurgulanacaktır.
15:00 -16:30
Ders Saati: 2
DERS ADI: Arazi Çalışması (Karayosunlarının Gözlenmesi ve Tanınması)
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Ersin Karabacak
DERS KONUSU: Karayosunlarının arazi ortamında gözlenmesi ve tanınması
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Karayosunlarının önemli gözlem özellikleri vurgulanacaktır. Bafa Gölü ve çevresinde Karayosunlarını nasıl bulabileceğinizi ve tanıyabileceğinizi göstermek için doğa yürüyüşü düzenlenerek, farklı Karayosunu türlerini tanımlamak ve gözlemlemek için katılımcılara fırsat verilecektir.
16:45-18:15
Ders Saati: 2
DERS ADI: Arazi Çalışması (Karayosunlarının Toplanması)
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Öğr. Gör. Dr. Gözde Aslan
DERS KONUSU: Karayosunlarının toplanması ve arazide alınması gereken notlar
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Karayosunlarını nasıl doğru bir şekilde toplayacakları gösterilip dikkat edilmesi gereken hususlar uygulamalı olarak anlatılacaktır. Örnekleri toplarken kayıt altına alınması gereken bilgiler ve laboratuvar ortamına götürürken uygulanması gereken teknikler gösterilecektir. Alandan toplanan bitki örnekleri laboratuvar ortamına incelenmek üzere götürülecektir.
Toplam Ders Sayısı: 9

3.Gün

09:00 – 09:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Temel Gruplar Yapraklı Karayosunları 1 (Pottiaceae 1)
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Mesut Kırmacı
DERS KONUSU: Pottiaceae familyasının genel özellikleri, bu familyada yaygın olarak bulunan cinsler ve bu cinslere ait bazı taksonları tanıma ve teşhiste kullanılan karakterler
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bu ders kapsamında Pottiacea familyasının yaygın olarak bulunduğu habitatlar ve dağılımları açıklanacaktır. Bu familyaya ait genel özellikler, teşhiste kullanılan ayırt edici özellikler ve familya içerisinde sık rastlanan taksonların özelliklerinden bahsedilecektir. Görseller, çizimler ve slaytlar kullanılarak örneklerle açıklamaları yapılacaktır.
10:00 -10:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Temel Gruplar Yapraklı Karayosunlarının Teşhisi ve Tanıma (Pottiaceae 1)
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Öğr. Gör. Dr. Gözde Aslan
DERS KONUSU: Mikroskop altında Pottiaceae familyasındaki sık rastlanan taksonların teşhisi ve tanınması
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Katılımcılara Pottiacea familyasında bulunan örnekler teker teker verilerek bir önceki derslerde anlatılan diseksiyon işlemini yapmaları istenecektir. Örnekten alınan kesitler, yaprak özellikleri ve bu familyalara ait önemli teşhis karakterleri mikroskop altında gözlemlenerek teşhis anahtarları yardımıyla taksonların teşhisleri gerçekleştirilecektir.
11:00 -11:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Temel Gruplar Yapraklı Karayosunları 1 (Pottiaceae 2)
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Tülay Ezer
DERS KONUSU: Pottiaceae familyasının genel özellikleri, bu familyada yaygın olarak bulunan cinsler ve bu cinslere ait bazı taksonları tanıma ve teşhiste kullanılan karakterler
 DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bu ders kapsamında Pottiacea familyasının yaygın olarak bulunduğu habitatlar ve dağılımları açıklanacaktır. Bu familyaya ait genel özellikler, teşhiste kullanılan ayırt edici özellikler ve familya içerisinde sık rastlanan taksonların özelliklerinden bahsedilecektir. Görseller, çizimler ve slaytlar kullanılarak örneklerle açıklamaları yapılacaktır.
12:00 -12:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Temel Gruplar Yapraklı Karayosunlarının Teşhisi ve Tanıma (Pottiaceae 2)
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Öğr. Gör. Dr. Gözde Aslan
DERS KONUSU: Mikroskop altında Pottiaceae familyasındaki sık rastlanan taksonların teşhisi ve tanınması
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Katılımcılara Pottiacea familyasında bulunan örnekler teker teker verilerek bir önceki derslerde anlatılan diseksiyon işlemini yapmaları istenecektir. Örnekten alınan kesitler, yaprak özellikleri ve bu familyalara ait önemli teşhis karakterleri mikroskop altında gözlemlenerek teşhis anahtarları yardımıyla taksonların teşhisleri gerçekleştirilecektir.
Öğle Arası
14:00 -14:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Temel Gruplar Yapraklı Karayosunları 3 (Bryaceae, Fissidentaceae, Mniaceae)
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Adnan Erdağ
DERS KONUSU: Bryaceae, Fissidentaceae, Mniaceae familyalarının genel özellikleri, bu familyalarda yaygın olarak bulunan cinsler ve bu cinslere ait bazı taksonları tanıma ve teşhiste kullanılan karakterler
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bu ders kapsamında Bryaceae, Fissidentaceae, Mniaceae familyalarının yaygın olarak bulunduğu habitatlar ve dağılımları açıklanacaktır. Bu familyaya ait genel özellikler, teşhiste kullanılan ayırt edici özellikler ve familya içerisinde sık rastlanan taksonların özelliklerinden bahsedilecektir. Görseller, çizimler ve slaytlar kullanılarak örneklerle açıklamaları yapılacaktır.
15:00 -15:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Temel Gruplar Yapraklı Karayosunlarının Teşhisi ve Tanıma (Bryaceae, Fissidentaceae, Mniaceae)
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Tülay Ezer
DERS KONUSU: Mikroskop altında Bryaceae, Fissidentaceae, Mniaceae familyalarında yaygın bulunan taksonların teşhisi ve tanınması
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Katılımcılara Bryaceae, Fissidentaceae, Mniaceae familyalarında bulunan örnekler teker teker verilerek bir önceki derslerde anlatılan diseksiyon işlemini yapmaları istenecektir. Örnekten alınan kesitler, yaprak özellikleri ve bu familyalara ait önemli teşhis karakterleri mikroskop altında gözlemlenerek teşhis anahtarları yardımıyla taksonların teşhisleri gerçekleştirilecektir.
16:00 -16:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Temel Gruplar Yapraklı Karayosunları 2 (Grimmiaceae)
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Tülay Ezer
DERS KONUSU: Grimmiaceae familyasının genel özellikleri, bu familyada yaygın olarak bulunan cinsler ve bu cinslere ait bazı taksonları tanıma ve teşhiste kullanılan karakterler
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bu ders kapsamında Grimmiaceae familyasının yaygın olarak bulunduğu habitatlar ve dağılımları açıklanacaktır. Bu familyaya ait genel özellikler, teşhiste kullanılan ayırt edici özellikler ve familya içerisinde sık rastlanan taksonların özelliklerinden bahsedilecektir. Görseller, çizimler ve slaytlar kullanılarak örneklerle açıklamaları yapılacaktır.
17:00 -18:30
Ders Saati: 2
DERS ADI: Temel Gruplar Yapraklı Karayosunlarının Teşhisi ve Tanıma Grimmiaceae
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Mithat Evrim Demir
DERS KONUSU: Mikroskop altında Grimmiaceae familyasındaki sık rastlanan taksonların teşhisi ve tanınması
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Katılımcılara Grimmiaceae familyasında bulunan örnekler teker teker verilerek bir önceki derslerde anlatılan diseksiyon işlemini yapmaları istenecektir. Örnekten alınan kesitler, yaprak özellikleri ve bu familyalara ait önemli teşhis karakterleri mikroskop altında gözlemlenerek teşhis anahtarları yardımıyla taksonların teşhisleri gerçekleştirilecektir.
Toplam Ders Sayısı: 10

4.Gün

09:00 – 09:45 Ders Saati: 1DERS ADI: Temel Gruplar Yapraklı Karayosunları 5 (Orthotrichaceae ve diğer küçük gruplar)
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Adnan Erdağ
DERS KONUSU: Orthotrichaceae ve diğer grupların genel özellikleri, bu familyalarda yaygın olarak bulunan cinsler ve bu cinslere ait bazı taksonları tanıma ve teşhiste kullanılan karakterler
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bu ders kapsamında Orthotrichaceae ve diğer  familyaların yaygın olarak bulunduğu habitatlar ve dağılımları açıklanacaktır. Bu familyalara ait genel özellikler, teşhiste kullanılan ayırt edici özellikler ve familya içerisinde sık rastlanan taksonların özelliklerinden bahsedilecektir. Görseller, çizimler ve slaytlar kullanılarak örneklerle açıklamaları yapılacaktır.
10:00-10:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Temel Gruplar Yapraklı Karayosunlarının Teşhisi ve Tanıma (Orthotrichaceae ve diğer küçük gruplar)
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Mithat Evrim Demir
DERS KONUSU: Mikroskop altında Orthotrichaceae ve diğer grupların teşhisi ve tanınması
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Orthotrichaceae ve yaygın bulunan familyalar içerisinden seçilen taksonlar katılımcılara verilerek bir önceki derslerde anlatılan diseksiyon işlemini yapmaları istenecektir. Örneklerden alınan kesitler, yaprak özellikleri ve bu familyaya ait önemli teşhis karakterleri mikroskop altında gözlemlenerek teşhis anahtarları yardımıyla taksonların teşhisleri gerçekleştirilecektir.
11:00 -11:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Temel Gruplar Yapraklı Karayosunları 4 (Brachyteciaceae, Hypnaceae, Leucodontaceae, Amblystegiaceae)
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Mesut Kırmacı
DERS KONUSU: Brachyteciaceae, Hypnaceae, Leucodontaceae, Amblystegiaceae familyalarının genel özellikleri, bu familyada yaygın olarak bulunan cinsler ve bu cinslere ait bazı taksonları tanıma ve teşhiste kullanılan karakterler
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bu ders kapsamında Brachyteciaceae, Hypnaceae, Leucodontaceae, Amblystegiaceae familyalarının yaygın olarak bulunduğu habitatlar ve dağılımları açıklanacaktır. Bu familyaya ait genel özellikler, teşhiste kullanılan ayırt edici özellikler ve familya içerisinde sık rastlanan taksonların özelliklerinden bahsedilecektir. Görseller, çizimler ve slaytlar kullanılarak örneklerle açıklamaları yapılacaktır.
12:00 -12:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Temel Gruplar Yapraklı Karayosunlarının Teşhisi ve Tanıma Brachyteciaceae, Hypnaceae, Leucodontaceae, Amblystegiaceae
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Mithat Evrim Demir
DERS KONUSU: Mikroskop altında Brachyteciaceae, Hypnaceae, Leucodontaceae, Amblystegiaceae familyalarında yaygın bulunan taksonların teşhisi ve tanınması
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Katılımcılara Brachyteciaceae, Hypnaceae, Leucodontaceae, Amblystegiaceae familyalarında bulunan örnekler teker teker verilerek bir önceki derslerde anlatılan diseksiyon işlemini yapmaları istenecektir. Örnekten alınan kesitler, yaprak özellikleri ve bu familyalara ait önemli teşhis karakterleri mikroskop altında gözlemlenerek teşhis anahtarları yardımıyla taksonların teşhisleri gerçekleştirilecektir.
Öğle Arası
14:00 -14:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Temel Gruplar Boynuzlu otlar ve Ciğerotları 1
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Hatice Özenoğlu
DERS KONUSU: Boynuzlu otlar ve Ciğerotlarında yaygın olarak bulunan familyalar ve bu familyalar içerisinde bulunan taksonları tanıma ve teşhiste kullanılan karakterler
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bu ders kapsamında
Boynuzlu otlar ve Ciğerotlarında yaygın olarak bulunan familyaların  yaşadığı habitatlar ve dağılımları açıklanacaktır. Bu familyalara ait genel özellikler, teşhiste kullanılan ayırt edici özellikler ve familyalar içerisinde sık rastlanan taksonların özelliklerinden bahsedilecektir. Görseller, çizimler ve slaytlar kullanılarak örneklerle açıklamaları yapılacaktır.
15:00 -16:30
Ders Saati: 2
DERS ADI: Temel Gruplar Boynuzlu otlar ve Ciğerotları teşhisi ve tanınması
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Hatice Özenoğlu
DERS KONUSU: Mikroskop altında familyaların ve bu familyalara ait yaygın bulunan taksonların teşhisi ve tanınması
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Katılımcılara bu iki grup içerisinde yaygın bulunan örnekler teker teker verilerek bir önceki derslerde anlatılan diseksiyon işlemini yapmaları istenecektir. Örnekten alınan kesitler, yaprak özellikleri ve bu familyalara ait önemli teşhis karakterleri mikroskop altında gözlemlenerek teşhis anahtarları yardımıyla taksonların teşhisleri gerçekleştirilecektir.
16:45 – 17:30
Ders Saati: 1
DERS ADI: Temel Gruplar Boynuzlu otlar ve Ciğerotları 2 (Ricciaceae)
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Hatice Özenoğlu
DERS KONUSU: Ricciaceae familyasının genel özellikleri, bu familyada yaygın olarak bulunan cinsler ve bu cinslere ait bazı taksonları tanıma ve teşhiste kullanılan karakterler
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bu ders kapsamında Ricciaceae familyasının yaygın olarak bulunduğu habitatlar ve dağılımları açıklanacaktır. Bu familyaya ait genel özellikler, teşhiste kullanılan ayırt edici özellikler ve familya içerisinde sık rastlanan taksonların özelliklerinden bahsedilecektir. Görseller, çizimler ve slaytlar kullanılarak örneklerle açıklamaları yapılacaktır.
17:45 – 18:30
Ders Saati: 1
DERS ADI: Temel Gruplar Boynuzlu otlar ve Ciğerotları teşhisi ve tanınması (Ricciaceae)
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Tülay Ezer
DERS KONUSU: Mikroskop altında Ricciaceae familyasında yaygın bulunan taksonların teşhisi ve tanınması
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Katılımcılara Ricciacea familyasında bulunan örnekler teker teker verilerek bir önceki derslerde anlatılan diseksiyon işlemini yapmaları istenecektir. Örnekten alınan kesitler, yaprak özellikleri ve bu familyalara ait önemli teşhis karakterleri mikroskop altında gözlemlenerek teşhis anahtarları yardımıyla taksonların teşhisleri gerçekleştirilecektir.
Toplam Ders Sayısı: 10